Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18

14 Maw 2018 - 3:39yp

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i’r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod yr Awdurdod yn anhebygol o fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2018-19.

Yn ystod y flwyddyn, ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw argymhellion ffurfiol. Fodd bynnag, gwnaed nifer o gynigion ar gyfer gwella gennym ac ailadroddir y rhain yn yr adroddiad hwn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau