Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2017

31 Ion 2018 - 8:00yb

Mae'r gwaith a wnawn fel rhan o'r asesiad strwythuredig yn helpu i lywio barn yr Archwilydd Cyffredinol ar drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o'i adnoddau.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i fod mewn sefyllfa heriol iawn, o ran ei gyllid, ac o ran ei berfformiad yn erbyn nifer o dargedau cenedlaethol allweddol;  mae’n parhau i esblygu ei drefniadau llywodraethu corfforaethol, rheoli ariannol, datblygu strategaeth a chynllunio'r gweithlu, ond nid yw'r rhain hyd yn hyn wedi galluogi'r Bwrdd Iechyd i wella ei sefyllfa'n ddigonol mewn perthynas â'i gyllid na'i berfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau