Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad Dilynol o’r Trefniadau ar gyfer Cadw Gwybodaeth Wrth Gefn, Adfer ar ôl Trychineb a Pharhad Busnes, ac Ansawdd Data: Diweddariad ar Gynnydd

30 Ebr 2018 - 12:00yb

Fel rhan o’r Cynllun Archwilio ar gyfer 2017, roedd yr Archwilydd Cyffredinol wedi cynnwys gwaith lleol i gyflwyno’r sefyllfa ddiweddaraf ynghylch argymhellion o’n hadroddiadau TG a gwblhawyd rhwng 2012 a 2015.

Y Bwrdd Iechyd wedi bod yn araf wrth roi sylw i argymhellion, ond dros y 12 mis diwethaf, mae wedi gweithredu mwyafrif yr argymhellion, ac mae yna waith ar y gweill i gwblhau’r gweddill.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau