Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Trosolwg a Chraffu: Addas ar gyfer y dyfodol?

5 Tach 2018 - 10:45yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn sut y mae swyddogaethau craffu y Cyngor yn 'addas ar gyfer y dyfodol'

Mae'r Cyngor wedi gwneud newidiadau cadarnhaol i'w swyddogaeth graffu ac mae ei ymrwymiad i wella yn golygu ei fod mewn sefyllfa dda i weithio'n wahanol er mwyn ymateb i heriau'r dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau