Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu

18 Medi 2019 - 10:37yb

Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol ar waith ar gyfer diogelu plant.

Canfuom fod y Cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i'r rhan fwyaf o'n hargymhellion diogelu corfforaethol a gyhoeddwyd yn 2015 ond mae'n cydnabod bod angen gwaith pellach i sicrhau bod ei drefniadau'n gynhwysfawr.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau