Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

12 Meh 2019 - 12:18yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad 'ddatblygu a chyflwyno cynnig celfyddydol a diwylliannol uchelgeisiol yn Nhŷ Pawb, Canolfan Gelfyddydau a diwylliant newydd Wrecsam.', cam y mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

Mae’r Cyngor wedi gweithredu'n unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu'r cam i ddatblygu a darparu arlwy celfyddydol a diwylliannol uchelgeisiol yn Nhŷ pawb a cheir cyfleoedd i wreiddio ymhellach y pum ffordd o Gweithio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau