Cyngor Sir Ddinbych – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

27 Meh 2019 - 2:56yp

Archwiliwyd gennym i ba raddau mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Gwnaethom adolygu gwaith y Cyngor gyda'i bartneriaid i ddatblygu a gweithredu strategaeth leol y Cyngor ar gyfer rheoli perygl llifogydd.

Mae'r Cyngor yn cymryd camau addawol i weithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gymryd camau i leihau’r perygl o lifogydd ond mae angen iddo ystyried ei gamau nesaf er mwyn ymwreiddio egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau