Cyngor Sir Ddinbych – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r Dyfodol?

14 Medi 2018 - 10:00yb

Bu'r adolygiad hwn yn archwilio pa mor 'addas ar gyfer y dyfodol' yw swyddogaethau craffu pob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru.

Mae swyddogaeth trosolwg a chraffu'r Cyngor yn ymateb yn dda i heriau cyfredol, ond y gallai prinder capasiti i gefnogi craffu amharu ar gynnydd yn y dyfodol, ac mae lle i aelodau Cabinet gyfrannu'n fwy gweithgar i drafodaethau craffu. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau