Cyngor Sir Ynys Môn – Parodrwydd ar gyfer Wylfa Newydd a’i Heffaith ar Gapasiti Corfforaethol

14 Medi 2018 - 10:00yb

Ffocws ein hadolygiad oedd capasiti’r Cyngor a’i barodrwydd i gefnogi’r gwaith o gyflawni prosiect Wylfa Newydd yng nghyd-destun y Rhaglen Ynys Ynni ac amcanion strategol ehangach y Cyngor.

Ein canfyddiad oedd bod y Cyngor wedi gwneud cynnydd da fel awdurdod lletya ar gyfer prosiect Wylfa Newydd, heb gyfaddawdu ar ei allu i gyflawni blaenoriaethau eraill.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau