Datganoli Cyllidol yng Nghymru: trethi datganoledig a chyfraddau treth incwm Cymru

20 Rhag 2018 - 12:04yb

Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) wedi gweithio’n effeithiol hyd yn hyn i weinyddu trethi datganoledig yng Nghymru

Yn ogystal, mae gan Drysorlys Cymru drefniadau priodol ar waith i dderbyn sicrwydd ynghylch y ffordd mae CThEM yn gweithredu  cyfraddau treth incwm Cymru (CTIC). 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau