Myfyrdodau wrth ffarwelio - llythyr at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

27 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Myfyrdodau a sylwadau ‘ffarwél’ ar gyfnod wyth mlynedd Huw Vaughan Thomas yn ei swydd, a chynnig ei bersbectif personol ar yr heriau, y risgiau a’r cyfleoedd sy’n wynebu pawb sy’n ymdrechu i wella llywodraethu, craffu a darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau