Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2017

21 Maw 2018 - 10:00yb

Mae ein gwaith asesu strwythuredig yn 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol yr Ymddiriedolaeth, ac yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin â’r argymhellion a wnaed y flwyddyn flaenorol.

Yr Ymddiriedolaeth wedi cyflawni ei dyletswydd mantoli’r gyllideb yn 2016-17 a’i bod wedi gwella ei gwaith chynllunio, monitro a chyflawni arbedion, ond bod angen peidio â dibynnu cymaint ar arbedion o ran trafodion, a bod angen craffu’n fanylach ar gynlluniau sy’n tanberfformio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau