Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau

Logo y gyfnewidfa arfer da

Gweminar: Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwell

15 Awst 2018 - 12:00pm

#WAOData18

Mae cymaint o ddata ar gael yn yr oes sydd ohoni fel bod pobl...

Gweithio mewn partneriaeth: Dal y drych i fyny

19 Medi 2018 - 9:30am
27 Medi 2018 - 9:30am

Cynhelir y seminar hon ar y cyd ag Academi Cymru ac mewn partneriaeth â ...