Newyddion

News pane

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad

25 Medi 2019 - 4:20yp

Yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon llythyr at Bwyllgor y Cynulliad ar y cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus

Angen gwella gwasanaethau i bobl ifanc

19 Medi 2019 - 12:04yb

Adroddiadau’n adnabod diffyg cymorth mewn meysydd allweddol 

Loteri cod post ar gyfer ‘drws blaen’ newydd i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion

12 Medi 2019 - 12:04yb

Er bod canolbwyntio ar wasanaethau ataliol yn helpu i leihau’r galw

Ymunwch â’n tîm Cyfnewidfa Arfer Da

19 Awst 2019 - 12:00yp

Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd?

Nid yw’r Gronfa Gofal Integredig yn gwireddu ei holl botensial hyd yma

18 Gorff 2019 - 12:00yb

Mae angen gwell tystiolaeth o'r ffordd y mae’r gronfa’n gwella canlyniadau defnyddwyr gwasanaethau

Ymunwch â’n tîm Adnoddau Dynol

15 Gorff 2019 - 5:05yp

Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd mewn adnoddau dynol?

Diweddariad i’n Strategaeth Pobl

8 Gorff 2019 - 11:40yb

Am wybod sut fath o gyflogwr ydym ni a sut ydym yn edrych ar ôl ein staff?

Gweithredu anghyfreithlon mewn Cyngor Tref

19 Meh 2019 - 9:51yb

Methiannau o ran gwneud penderfyniadau a rheolaeth fewnol yn y Cyngor Tref yn arwain at golled o £234,000

Blwyddyn gynhyrchiol arall i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

14 Meh 2019 - 10:52yb

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn dangos bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyflawni ei holl raglen waith ar gyfer 2018-19 

Pedwar bwrdd iechyd yng Nghymru'n gorwario eto

12 Meh 2019 - 11:08yb

Rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, ond nid oedd yr Archwilydd Cyffredinol yn gallu cymeradwyo cyfrifon pedwar bwrdd iechyd am y drydedd flynedd yn olynol 

Tudalennau