Newyddion

News pane

Taliadau pensiwn ac enllib Cyngor Sir Caerfyrddin yn ‘anghyfreithlon’

29 Ion 2014 - 5:09yp

Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi dau adroddiad ar wahân er budd y cyhoedd

Cynghorau: ‘Angen Cael Gafael Tymor Hwy Ar Yr Heriau Ariannol Sy'n Eu Hwynebu!’

27 Ion 2014 - 7:23yp

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn galw am well systemau cynllunio a gwerthuso a llai o ffocws byrdymor, wrth i'r ‘craciau ddechrau ymddangos’

Cyngor Caerffili’n ‘Gwella’ Mewn Ymateb i Fethiannau Llywodraethol

21 Ion 2014 - 4:47yp

Ond yn rhy gynnar i ddweud os yw lefelau’r gwelliant yn gynaliadwy, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Felly, beth yw eich barn go iawn am wasanaethau orthopedig yng Nghymru?

21 Ion 2014 - 3:06yp

Yn ein blog diweddaraf mae Anne Beegan yn gofyn: "Felly, beth yw eich barn go iawn am wasanaethau orthopedig yng Nghymru?"

Lansio blog Swyddfa Archwilio Cymru

15 Ion 2014 - 5:37yp

Rydyn ni wedi lansio blog er mwyn i chi gael blas o'n gwaith ni

Seminar ar Fil Cenedlaethau’r Dyfodol, ar y gweill

15 Ion 2014 - 3:06yp

Mae rhai llefydd yn dal i fod ar gael yn y seminar yma, sydd wedi’i gynllunio i helpu’r sector cyhoeddus baratoi ar gyfer y Bil 

Sicrhau etifeddiaeth y Gynhadledd Craffu

13 Ion 2014 - 3:12yp

Gwrandewch ar Peter Watkin Jones o Eversheds yn trafod ‘Craffu Tu Hwnt i’r Ffiniau’ ar dudalen blog y Gyfnewidfa Arfer Da.

Seminar Rheoli Adeiladau yn Llwyddiant

12 Ion 2014 - 3:08yp

Bu’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal seminarau ar Reoli Adeiladau a ddenodd gynrychiolwyr o hyd a lled Cymru - gweler rhai o allbynnau’r diwrnod.

Cyfrifon Ariannol Cynghorau a Chyrff Heddluoedd Cymru

9 Ion 2014 - 4:47yp

Trydydd adroddiad blynyddol yn dangos gwelliannau ond mae pryderon mewn rhai meysydd o hyd

Tudalennau