Fy ngwasanaethau gwledig

Wyt ti’n byw y tu allan i ddinas? Wyt ti’n defnyddio gwasanaethau cyngor yng Nghymru?

Os felly, rydyn ni am glywed gen ti

Rydyn ni’n cynnal adolygiad o ba mor dda y mae cyrff cyhoeddus yn cynllunio ac yn darparu gwasanaethau.

 

Rydyn ni eisiau gwybod beth wyt ti’n ei feddwl o ystod ac ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael i ti.

Beth nesaf?
Darluniau o arwydd parcio, bin a chôn traffig

Bydd dy ymateb di yn helpu i lywio adroddiad cenedlaethol ar ba mor effeithiol y mae cyrff cyhoeddus Cymru yn darparu a chynnal gwasanaethau i gymunedau gwledig.

 

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru (agorir mewn ffenest newydd).

Gwasanaethau yn y dyfodol

Rydyn ni hefyd am glywed dy farn di ynglŷn â pha wasanaethau cyngor y dylid eu blaenoriaethu ac a ddylid fod ar gael i ti mewn blynyddoedd i ddod.

CYMERA RAN YN EIN HAROLWG

Gwasanaethau presennol

Rydyn ni am glywed dy farn am bethau fel:

  • pa mor dda y mae casgliadau sbwriel yn cael eu rheoli
  • sut mae dy lyfrgell leol yn gweithredu
  • sut mae parciau’n cael eu cynnal, neu
  • sut y caiff mannau parcio ceir eu rheoli.


Rydyn ni am wybod p’un a wyt ti’n teimlo bod y gwasanaethau hyn yn cwrdd â dy anghenion di, os ydynt ar gael pan wyt ti eu hangen, ac os wyt ti’n teimlo eu bod yn fforddiadwy neu beidio.

 

 

Logo Swyddfa Archwilio Cymru
Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am yr adroddiad hwn neu unrhyw adroddiad arall, cysyllta â ni:


E-bost:
gwledig@archwilio.cymru

Ffôn: 029 2032 0500

 

 

Fy ngwasanaethau gwledig
Gwasanaethau yn y dyfodol
Gwasanaethau presennol
Darluniau o athrawes fenywaidd a gyrrwr bws gwrywaidd
Beth nesaf?
Darluniau o arwydd parcio, bin a chôn traffig

)

Cysylltu â ni
Logo Swyddfa Archwilio Cymru
Fy ngwasanaethau gwledig
Gwasanaethau yn y dyfodol
Gwasanaethau presennol
Darluniau o athrawes fenywaidd a gyrrwr bws gwrywaidd
Beth nesaf?
Darluniau o arwydd parcio, bin a chôn traffig

).

Cysylltu â ni
Logo Swyddfa Archwilio Cymru
Fy ngwasanaethau gwledig
 
 
Gwasanaethau presennol
Darluniau o athrawes fenywaidd a gyrrwr bws gwrywaidd
Gwasanaethau yn y dyfodol
Beth nesaf?
Darluniau o arwydd parcio, bin a chôn traffig
Cysylltu â ni
Logo Swyddfa Archwilio Cymru
Fy ngwasanaethau gwledig
Gwasanaethau yn y dyfodol
Gwasanaethau presennol
Beth nesaf?
Cysylltu â ni
Logo Swyddfa Archwilio Cymru
Fy ngwasanaethau gwledig
Gwasanaethau presennol
Gwasanaethau yn y dyfodol
Beth nesaf?
Cysylltu â ni
Logo Swyddfa Archwilio Cymru