Clare James

Clare James

Mae Clare yn un o’r pedwar cyflogai sy’n aelodau o’r Tîm Arwain Gweithredol.

Daw â phrofiad eang gyda hi o’i rolau yn Swyddfa Archwilio Cymru ac yn y cyrff a’i rhagflaenodd.

Ar ôl cwblhau ei gradd mewn Seicoleg ym Mholytechnig Plymouth, enillodd ei chymhwyster cyfrifyddu siartredig mewn ymarfer preifat ac yna bu’n gweithio fel archwilydd ariannol ar amrywiaeth o archwiliadau ledled Cymru.

Ei phrif rôl yn awr yw Arweinydd Technegol ar gyfer ein harchwiliadau ariannol o’r GIG a’r Llywodraeth Ganolog, a hithau’n rhoi cyngor ac arweiniad i dimau archwilio.
Ochr yn ochr â’r rôl honno, mae Clare hefyd yn Rheolwr Archwilio ar gyfer dau archwiliad ariannol ac un archwiliad o berfformiad, ac mae hefyd yn Gadeirydd Pawb, ein Grŵp Buddiant Cydraddoldeb.

A hithau wedi’i geni yn Cheltenham, mae Clare wedi bod yn byw ym Mhenrhyn Gŵyr am nifer o flynyddoedd ac mae’n treulio llawer o’i hamser rhydd yn garddio, yn mynd â Meggie – ei chyfaill ar bedair coes – am dro, ac yn gwneud rasys 10k neu hanner marathon achlysurol.