Emma Woodcock

Emma Woodcock

Ganed Emma Woodcock yng Nghanolbarth Cymru ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol John Beddoes ym Mhowys. Graddiodd o Brifysgol Sheffield Hallam â Gradd BA (Anrh) mewn Cyfrifyddu a Rheoli. 

Ymunodd Emma â Chyngor Caerdydd ar ôl graddio ac fe gymhwysodd yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig yn 2005.

Ar ôl gadael y Cyngor yn 2002, symudodd i’r sector preifat, gan weithio fel Uwch Archwilydd yn Bentley Jennison, cyn symud i Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Hydref 2005. Mae Emma yn Arweinydd Archwilio Perfformiad yn Swyddfa Archwilio Cymru; mae ei rôl yn rhychwantu pob rhan o’r sector cyhoeddus. 

Y tu allan i’r gwaith, mae byd Emma yn troelli o amgylch chwaraeon, yn enwedig bowls lawnt. Roedd hi’n aelod o Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2018.