Canllawiau cryno ar rheoli grantiau

Ein canllawiau eu llunio gyda chi mewn cof os ydych yn: rheolwr neu’n weinyddwr grantiau mewn corff ariannu; codi arian neu’n ymgeisydd am grant; rheolwr sy’n cynnal prosiect a ariennir drwy grant; neu’n archwilydd mewnol neu allanol, neu’n gyfrifydd sy’n adrodd ar hawliadau.