Gweminar caffael cynaliadwy

Ebrill 2018 - Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith.
Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Beth mae angen i gyrff cyhoeddus ei wneud yn wahanol i sicrhau, trwy gaffael cynaliadwy, y gellir gwario'r arian hwn mewn modd sy'n darparu manteision ehangach i Gymru?
Fideo
Gweminar caffael cynaliadwy
Neil McInoy - CLES

Mae Neil yn siarad i ni am y model Preston – o ran caffael blaengar cynaliadwy, beth sydd angen i bobl wybod am y model?