Gweminar: Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

Gorffennaf 2019 - Gwnaeth y gweminar yma gynorthwyo Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i weithredu newidiadau i wella'r ffordd y maent yn gweithio. Gwnaeth yr arbenigwyr drafod yr heriau, a chynnig cyngor a chefnogaeth i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.
Cafodd y digwyddiad hwn ei hanelu at aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Swyddogion Llywodraeth Cymru. Gwnaeth y gweminar cyntaf fynd i'r afael â heriau'n ymwneud â mesur canlyniadau ac effaith, trefniadau llywodraethu, systemau wedi'u hymuno, a rhannu data. Gwnaeth yr ail weminar fynd i'r afael â materion yn ymwneud ag ymddiriedaeth mewn gweithio partneriaeth, a phwysigrwydd defnyddwyr gwasanaethau mewn dylunio gwasanaethau.
Gweminar Ffidio
Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd
Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol Llanrwst