Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: Camau Bach, Newid Mawr

Mehefin 2018 - Trafodom ymhellach y materion a godwyd yng ngweminar Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod y llynedd, ynghyd â thrafod sut i'w gymhwyso a'r sgiliau angenrheidiol. Gofynnwyd i'r sawl fynychodd a ydynt yn manteisio digon ar yr hyn maent yn eu gwneud yn barod.
Yn dilyn ein gweminar diwethaf gwnaethom ystyried beth yw dull Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod/sy'n cael ei gyfarwyddo gan drawma a sut y gall cael ei gymhwyso i waith gweithwyr yn y maes.
Fideo
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: Camau Bach, Newid Mawr Gweminar
Hyb Cymorth ACE Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth

Mae’r Hyb Cymorth ACE wedi cydgynhyrchu Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth a fydd yn helpu pawb yng Nghymru i ddeall ein rhan ni wrth drechu ac atal ACEs.