Sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd

Mawrth 2018 - Rydym yn cynnal seminar am ddim ar sut y gall gwasanaethau cyhoeddus gymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda er mwyn ymateb yn effeithiol i'r heriau mawr sy'n eu hwynebu a gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
Mae'r diwylliant a'r ymddygiad sy'n gysylltiedig â 'chymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda' yn berthnasol i unigolion yn ogystal â sefydliadau.
Fideo
Cymryd risgiau yn y sector cyhoeddus

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dweud yn gyhoeddus ei bod yn bwysig i wasanaethau cyhoeddus gymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda wrth drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus ac arloesi.