Symud o allbynnau i ganlyniadau

Mai 2018 - Edrychodd y weminar yma ar y wybodaeth gefndirol, ymwybyddiaeth ac ymddygiadau sydd eu hangen i symud at ddull sy'n ffocysu ar ganlyniadau a rhannu sut mae cyrff eraill yn symud yn eu blaen wrth fesur eu canlyniadau.
Dyma'r cyntaf mewn cyfres o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau o sut all gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio dull sy'n ffocysu ar ganlyniadau i arddangos effaith eu gwaith.
Fideo
Symud o allbynnau i ganlyniadau Gweminar