Adroddiad blynyddol a chyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol - Ebrill 2011 i Fawrth 2012

1 Meh 2012 - 10:21yb

Adroddiad blynyddol a chyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol - Ebrill 2011 i Fawrth 2012

Every year Rydym yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn, sydd yn crynhoi ein gwaith dros y 12 mis diwethaf. Mae'n nodi ein huchafbwyntiau, llwyddiannau a'n ffocws yn y dyfodol.

Paratowyd yr adroddiad blynyddol hwn a’r cyfrifon yn unol â pharagraff 13 o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ar ffurf a gyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

Hoffen ni gael eich adborth