Aeddfedrwydd llywodraeth leol o ran y defnydd o ddata

6 Rhag 2018 - 12:04yb

Aeddfedrwydd llywodraeth leol o ran y defnydd o ddata

Mae'r astudiaeth hon yn asesu a oes gan lywodraeth leol y blociau adeiladu a'r diwylliant cywir ar waith i fanteisio ar y data sydd ganddo

Mae'r adroddiad wedi'i rannu'n bedair rhan:

  1. Yn Rhan 1 o'r adroddiad, rydym yn astudio'r dull strategol y mae awdurdodau lleol yn ei roi ar waith i wneud gwell defnydd o ddata.
  2. Yn Rhan 2, rydym yn crynhoi gwaith diogelu data yr awdurdodau lleol a'r modd y maent yn mynd ati i rannu data â chyrff cyhoeddus eraill.
  3. Yn Rhan 3, rydym yn archwilio a oes gan awdurdodau lleol y sgiliau a'r gallu i gasglu, rhannu a dadansoddi data.
  4. Yn Rhan 4, rydym yn ystyried pa mor effeithiol yw awdurdodau lleol o ran eu defnydd o'r data sydd ar gael i gytuno ar flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol a dyrannu adnoddau.

Yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i'r casgliad fod awdurdodau lleol yn graddol ddatblygu diwylliant sy'n rhoi gwerth ar ddata ac yn eu defnyddio i'w llawn botensial er mwyn helpu i wella gwasanaethau a chanlyniadau.

Gwilywch ein cynodeb fideo [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth