Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Adolygiad o drefniadau llywodraethu

16 Gorff 2019 - 10:30yb

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â’r trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd sydd wedi esblygu ers y penderfyniad buddsoddi cyntaf.

Mae trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gam ffurfiannol a’r arwyddion yw y byddant yn cefnogi prosesau penderfynu cadarn ac effeithiol, ond mae cyfle o hyd i wella tryloywder.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau