Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn gwasanaethau trên a seilwaith y rheilffyrdd

6 Medi 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried materion sy’n ymwneud â phwerau a dylanwad ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas â seilwaith a gwasanaethau rheilffyrdd a buddsoddiad cysylltiedig gan Lywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried perfformiad gwasanaethau ar fasnachfraint Cymru a’r Gororau a chynlluniau ar gyfer caffael gwasanaethau Cymru a’r Gororau o 2018.

Daethom i’r casgliad, o fewn terfynau ei phwerau cyfyngedig, fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhagweithiol wrth geisio dylanwadu ar benderfyniadau ariannu gan eraill ac wedi gwneud buddsoddiad sylweddol i wella seilwaith a gwasanaethau rheilffyrdd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae Lywodraeth Cymru o’r farn y bydd y pwerau ychwanegol y mae’n disgwyl eu cael yn 2017 i gaffael masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau yn ei helpu i sicrhau y bydd y fasnachfraint nesaf yn cyflawni ei blaenoriaethau ac yn gwella perfformiad gwasanaethau ymhellach. Fodd bynnag, mae nifer o risgiau, heriau a chyfleoedd i Lywodraeth Cymru yn gysylltiedig â chaffael y fasnachfraint, ac mae rhai penderfyniadau allweddol i’w gwneud o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau