Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Ansawdd Data 2012

21 Mai 2012 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Ansawdd Data 2012

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

O linell sylfaen isel, mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwella trefniadau i sicrhau bod data yn ddilys ac yn gywir, ond mae angen i'r trefniadau hyn fod yn fwy ffurfiol a chynnwys dulliau o roi sicrwydd. 

 

Hoffen ni gael eich adborth