Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Asesiad Strwythuredig 2011

18 Mai 2012 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Asesiad Strwythuredig 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Gwneir cynnydd o ran mynd i'r afael â'r meysydd i'w datblygu a nodwyd yn ein hasesiad strwythuredig yn 2010, ond erys rhai heriau penodol. 

 

Hoffen ni gael eich adborth