Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

18 Mai 2012 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Addysgu Iechyd Powys fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae tystiolaeth bod Bwrdd Addysgu Iechyd Powys yn gwneud cynnydd da o ran gwella ei wasanaeth mamolaeth ymhellach er bod y gofal mamolaeth a ddarperir mewn cyrff GIG cyfagos yn cyflwyno heriau sylweddol. 

 

Hoffen ni gael eich adborth