Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

15 Mai 2012 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae'r Bwrdd Iechyd yn gwneud cynnydd da o ran gwella ei wasanaethau mamolaeth ond mae angen gwneud rhagor o waith a chynnal momentwm. 

 

Hoffen ni gael eich adborth