Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Cyflawni gyda Llai – Gwasanaethau Hamdden

12 Meh 2019 - 11:24yb

Cysgodwyd’ adolygiad hamdden y Cyngor gennym rhwng mis Mehefin a mis Rhagfyr 2018 trwy arsylwi cyfarfodydd, adolygu dogfennau a chyfweld â swyddogion ac aelodau allweddol.

Daeth ein hadolygiad i’r casgliad bod y Cyngor yn wynebu heriau sylweddol i sicrhau bod gwasanaethau hamdden yn cael eu darparu mewn ffordd gynaliadwy i ddiwallu anghenion ei drigolion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau