Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

17 Gorff 2019 - 10:30yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014 a 2015?

Er bod y Cyngor wedi gwneud peth cynnydd o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion blaenorol, mae angen i’r Cyngor wneud gwaith pellach i gryfhau ei drefniadau trosolwg a sicrwydd ar gyfer diogelu corfforaethol. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau