Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adolygiad o’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

25 Medi 2020 - 10:00yb

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol y Cyngor yn diwallu anghenion y Cyngor yn effeithiol?

Yn gyffredinol, canfuom fod gan y Cyngor fodel Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol gweddnewidiol, ond bod rhagor i’w wneud cyn iddo gefnogi’n llawn y broses o gyflawni dyheadau’r Cyngor. Daethom i’r casgliad hwn oherwydd:

  • bod gan y gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol gyfeiriad strategol clir;
  • bod y Cyngor yn cefnogi rheolwyr yn dda drwy ei fodel partner busnes Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, ond mae ganddo ragor o waith i’w wneud o ran cynllunio’r gweithlu a rheoli gwybodaeth; a
  • gallai’r gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol wneud rhagor i roi darlun llawnach o’i berfformiad a defnyddio’r wybodaeth hon i ysgogi gwelliant.

Hoffen ni gael eich adborth