Cyngor Dinas Casnewydd – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

22 Gorff 2019 - 10:24yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A all y Cyngor ddarparu sicrwydd ei fod wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014-15?

Ar y cyfan, canfuom fel a ganlyn: mae’r Cyngor wedi gweithredu ar ein holl argymhellion blaenorol a’n cynigion blaenorol ar gyfer gwella; fodd bynnag, mae agweddau ar rai yn dal heb gael sylw llawn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau