Cyngor Sir Fynwy Asesiad Corfforaethol Rhagarweiniol 2010

7 Rhag 2010 - 8:56yb

Cyngor Sir Fynwy Asesiad Corfforaethol Rhagarweiniol 2010

Mae'r adroddiad hwn ond yn nodi canfyddiadau'r Asesiad Corfforaethol a'i ddiben yw ateb y cwestiwn: ‘A yw trefniadau'r Cyngor yn debygol  o sicrhau gwelliant parhaus?’

O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) (2009) (y Mesur) mae'n ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol gynnal Asesiad blynyddol o Welliant ar gyfer pob awdurdod gwella yng Nghymru,  hynny yw cynghorau lleol, parciau cenedlaethol ac awdurdodau tân ac achub.

Hoffen ni gael eich adborth