Cyngor Sir y Fflint – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

29 Maw 2019 - 9:30yb

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau o'r archwiliad ‘Byddwn ni [y Cyngor] yn adfer ac yn ailgylchu gwastraff i'r eithaf’, sef cam y mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

Canfu ein harchwiliad y canlynol: Yn bennaf, mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod y ‘cam’ ac, yn gyffredinol, mae wedi ystyried y pum ffordd o weithiau yn y camau gweithredu y mae’n eu cymryd i’w gyflawni.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau