Cynllunio Arbedion mewn Cynghorau yng Nghymru

14 Meh 2017 - 12:00yb

Cynllunio Arbedion mewn Cynghorau yng Nghymru

Hanfod sylfaenol yr adolygiad yw pa mor dda y mae cynllunio arbedion yn cefnogi cadernid ariannol. Po fwyaf y mae cyngor yn llwyddo i gyflawni ei arbedion arfaethedig o fewn yr amser a ragfynegwyd, y mwyaf yw cyfraniad y broses cynllunio arbedion i gadernid ariannol y cyngor. 

Ar y cyfan, mae'r adroddiad yn casglu bod cynllunio ariannol tymor canolig mewn cynghorau yn effeithiol ar y cyfan, ond bod diffygion mewn cynllunio arbedion sy’n cyflwyno risg na fydd rhai cynghorau yn cyflawni’r arbedion y mae angen iddynt eu cyflawni. 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd: