Gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru

22 Hyd 2019 - 12:04yb

Gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru

Mae gofal sylfaenol yn cwmpasu ystod eang o wasanaethau, a ddarperir gan feddygon teulu, fferyllwyr, deintyddion, optometryddion a gweithwyr proffesiynol o’r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a gwirfoddol. 

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y prif faterion a meysydd cynnydd a ganfuwyd mewn gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru ar lefel genedlaethol.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd: