Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghymru: Y wybodaeth ddiweddaraf - Llythyr at Darren Millar, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

7 Meh 2012 - 10:35yb

Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghymru: Y wybodaeth ddiweddaraf - Llythyr at Darren Millar, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Fe anfonwyd y llythyr isod at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus er mwyn darparu diweddariad ar y cynnydd a waned gan y GIG yng Nghymru wrth fynd i’r afael â phryderon a godwyd mewn gwaith blaenorol a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru. 

Daw’r llythyr i’r casgliad bod rhywfaint o gynnydd wedi’i wneud ym mhob maes a gyfeirwyd atynt yn argymhellion blaenorol yr Archwilydd Cyffredinol a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ers mis Mehefin 2009. 

Hoffen ni gael eich adborth