Gwasanaethau tai i oedolion ag anghenion iechyd meddwl

23 Tach 2010 - 9:35yb

Gwasanaethau tai i oedolion ag anghenion iechyd meddwl

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried cwestiwn penodol sef p'un a yw'r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau tai i oedolion ag anghenion iechyd meddwl wedi gwella.

Daethom i'r casgliad, er gwaethaf y disgwyliadau clir a nodwyd yn y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol, mai prin fu'r cynnydd a wnaed ers yr adolygiad sylfaenol i wella'r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau tai i oedolion ag anghenion iechyd meddwl.

Hoffen ni gael eich adborth