Tlodi Tanwydd

3 Hyd 2019 - 12:02yb

Tlodi Tanwydd

Ymddengys fod buddsoddiadau ac ymdrechion Llywodraeth Cymru wedi helpu i ostwng lefelau tlodi tanwydd amcangyfrifedig ond nid yw wedi cyrraedd unrhyw un o’i thargedau.

Mae tlodi tanwydd yn fater arwyddocaol. Ceir tystiolaeth bod byw mewn cartref oer, llaith yn cael effeithiau negyddol ar les meddyliol a chorfforol pobl yn ogystal â’u rhagolygon bywyd mwy hirdymor. Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi’n helaeth mewn ymdrechion i drechu tlodi tanwydd ac yn gwario arian yn ymdrin â rhai o’r amgylchiadau. 

Hoffen ni gael eich adborth