Trefniadau Atal Twyll yn Sector cyhoeddus Cymru

11 Meh 2019 - 12:04yb

Trefniadau Atal Twyll yn Sector cyhoeddus Cymru

Trosolwg ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Mae twyll yn gyffredin ar draws pob sector, gan gynnwys y sector cyhoeddus. Mae pob punt a gaiff ei dwyn o’r sector cyhoeddus yn golygu bod llai i wario ar wasanaethau allweddol megis iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol.

Ar adeg o gyni, mae’n bwysicach nag erioed i bob corff cyhoeddus yng Nghymru geisio lleihau’r risg o golledion drwy dwyll. 

Hoffen ni gael eich adborth