Ymddiriedolaeth GIG Felindre Arlwyo mewn Ysbytai 2012

16 Mai 2012 - 10:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Felindre Arlwyo mewn Ysbytai 2012

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yr Ymddiriedolaeth) wedi gwneud cynnydd cymharol dda wrth weithredu’r argymhellion sy’n deillio o’n gwaith archwilio blaenorol ar arlwyo mewn ysbytai a gwireddu buddiannau contractau meddygon ymgynghorol. Fodd bynnag, nid yw’r holl argymhellion wedi cael eu rhoi ar waith yn llawn ac mae gwaith yn mynd yn ei flaen o hyd mewn nifer o feysydd pwysig y mae angen ei gwblhau nawr fel mater o flaenoriaeth. 

 

Hoffen ni gael eich adborth