Ymddiriedolaeth GIG Felindre Gwasanaethau TG 2013

16 Mai 2012 - 10:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Felindre Gwasanaethau TG 2013

Yn yr adolygiad hwn, rydym yn canolbwyntio ar HSW, oherwydd bu’n isadran o Ymddiriedolaeth GIG Felindre a reolwyd yn uniongyrchol. Roedd HSW, sydd bellach yn rhan o NWIS, yn darparu gwasanaethau TG, gwybodaeth a systemau cenedlaethol allweddol i’r GIG yng Nghymru. Fe wnaeth ein gwaith archwilio fwrw golwg ar effaith cyflwyno cenedlaethol RadIS2, Iechyd Plant, Gwasanaeth Demograffig Cymru (WDS), Fferylliaeth Ysbytai a gwasanaethau isadeiledd TG cenedlaethol a ddarparwyd gan HSW.

Ein casgliad cyffredinol yw bod adborth gan randdeiliaid yn awgrymu bod gwasanaethau TG yn foddhaol yn gyffredinol a bod NWIS wedi cryfhau ei drefniadau cefnogi gwasanaeth. Fodd bynnag, mae lle o hyd i NWIS wneud gwelliannau. 

 

Hoffen ni gael eich adborth