Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd mwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar gael maes o law. 

Bydd yn eich hysbysu pan fydd mwy o wybodaeth ar gael. 

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

I gysylltu â’r tîm Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd