Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

Bydd y seminar yma’n arddangos ystod o offer digidol a sut allant wella cydweithio rhwng gwasanaethau cyhoeddus. 

Mwy am y digwyddiad hwn

17 Hydref: Llanrwst, Conwy

24 Hydref: Clwb Criced Morgannwg, Caerdydd

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol iawn, ac mae gweithio mewn partneriaeth wedi dod yn rhan allweddol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Yn ogystal â hyn, rydym yn byw mewn byd lle mae technolegau digidol yn newid trwy’r amser. Mae’r posibiliadau sydd gan dechnolegau digidol i’w cynnig yn ddiddiwedd.

Bydd y seminar hon hefyd yn rhannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n hybu annibyniaeth, atal, brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol a llesiant cymunedol. Mae modd addasu’r enghreifftiau hyn ar draws unrhyw wasanaeth cyhoeddus.

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

I gysylltu â’r tîm Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd