Trem yn ôl dros 2018

24 Rhag 2018 - 11:46yb

Wrth inni fwrw golwg dros 2018, rydym ni wedi dewis rhai o’n huchafbwyntiau o’r flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys y pethau yr ydym ni’n falch o fod wedi eu cyflawni a rhai o’r llwyddiannau yr ydym ni wedi eu dathlu.

Cymru’n “gweithio’n dda” i weithredu datganoli cyllidol

20 Rhag 2018 - 12:08yb

Awdurdod Cyllid Cymru yn “gweithio’n effeithiol” a  Thrysorlys Cymru “yn cael sicrwydd priodol” ynghylch gweithrediad Cyfraddau Treth Incwm Cymru gan CThEM, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Methiannau mewn llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn mwy o gynghorau cymuned

11 Rhag 2018 - 3:22yp

Mae adroddiadau er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn amlygu methiannau mewn tri chyngor cymuned i gyrraedd safonau gofynnol

Mae angen i lywodraeth leol wneud rhagor i ddatblygu diwylliant data cadarn

5 Rhag 2018 - 9:50yb

Mae cynghorau'n graddol ddatblygu yn y maes hwn, ond mae angen gwneud rhagor o waith i 'chwalu'r drefn o weithio mewn seilos' a manteisio i'r eithaf ar ddefnyddioldeb y data sydd ganddynt, medd yr Archwilydd Cyffredinol