Newyddion

Nodi deg cyfle allweddol ar gyfer sut y gall y GIG yng Nghymru ailgychwyn ac ailosod systemau gofal cynlluniedig yn dilyn y pandemig 

 

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn taflu goleuni ar y materion sydd wedi effeithio ar y prosiect

Dim ond 66% o gynghorau a gydymffurfiodd â’r terfyn amser statudol ar gyfer cyhoeddi eu cyfrifon archwiliedig